Feilsøking av sentralstøvsuger

 • En sentralstøvsuger fungerer normalt uten problemer år etter år.  Enkelte ganger kan det allikevel oppstå noen problemer, disse er som regel lett å lokalisere og som oftest er det enkelt å finne løsninger. 

   

  Dårlig/ingen sugeeffekt.

  Påse at de veggkontaktene for slange som ikke er i bruk er skikkelig lukket.

  Sjekk at ikke støvbeholder/pose er for full. Sjekk også at filteret ikke er tett.

  Dersom det er godt sug i veggkontaktene, men ikke i slangen kan slangen eller munnstykket være tett og må renses. 

   Om det ikke er godt sug i veggkontaktene er det sannsynlig at rørsystemet har tettet seg.  Har du slike problemer, kontakt Sentralstøvsugersenteret for assistanse.

   

  Sugeenheten starter ikke.

  Sjekk om støpslet sitter korrekt på plass, sjekk sikringene i sikringsskapet. Noen sentralstøvsugere har også en sikring på selve maskinen.

   Sjekk om maskinen starter når man lager en elektrisk forbindelse mellom koblingspunktene på terminalen for styrestrømmen. Starter maskinen da, ligger det en feil i strømkretsen som går fra maskinen og ut til veggkontaktene.  Starter maskinen ikke, ligger feilen inne i maskinen. I begge tilfelle kan du kontakte Sentralstøvsugersenteret for assistanse.

   

  Sugeenheten stopper ikke.

  Koble fra styrestrømsledningen fra sugeenheten, dersom sentralstøvsugeren da stopper ligger feilen strømkretsen som går fra maskinen og ut til veggkontaktene.  Hvis sugeenheten fortsatt går, er feilen inne i maskinen.  I begge tilfelle kan du kontakte Sentralstøvsugersenteret for assistanse.