Sentralstøvsugerens motor

Sentralstøvsugerens motor er viktig - velg riktig! 

Motoren er en sentralstøvsugers viktigste komponent. Det er derfor viktig å sette seg inn i de alternativer som finnes før man anskaffer sentralstøvsuger. 

 

Through-Flow motorer

 

Dette er den enkleste varianten av motorer som benyttes i sentralstøvsugere. Disse motorene har ikke separat kjølekrets. Luften som suges inn i motoren fra de arealer som støvsuges føres gjennom selve motoren som kjøling. Denne luften passerer da motorens vitale deler som viklingene og andre komponenter.  Through-Flow motorer blir varme under bruk. Det er vært viktig at fuktighet ikke kommer inn i motoren da dette kan føre til kortslutning. Det er vanlig at denne motortypen produseres i plastmateriale. Through-Flow motorer benyttes i de enkleste og rimeligste modellene av sentralstøvsugere.  

 

By-Pass motorer

 By-pass motor

Dette er den mest avanserte og solide varianten av motorer for sentralstøvsugere. Disse motorene har en separat kjølekrets, dvs. egen vifte som kjøler motoren med frisk luft. Dette skåner motorens vitale deler som viklingene og andre komponenter. Kjølingen er bedre og by-pass motorer blir mindre varme under bruk. Luft med noe fuktighet fra rom man støvsuger vil ikke skade motoren. Denne konstruksjonen   gjør at man får en kraftig, robust motor med lang levetid Motorene bygges alltid i kraftige materialer (metall) og det er sentralstøvsugere i øvre kvalitetsnivå som blir utstyrt med by-pass motorer.  

 

Ved å velge en sentralstøvsuger med by-pass motor velger du det beste alternativet. Sentralstøvsugersenteret har lang erfaring med sentralstøvsugere. En stor del av vår oppdragsmengde består av å bytte ut eldre og utslitte modeller og montere nye. Her er vår erfaring entydig: Modeller med by-pass motor varer minst dobbelt så lenge som modeller med through-flow motorer. 

 

Det er lett å være enig med den kjente amerikanske statsmann og fysiker Benjamin Franklin: 

 «The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten».  Benjamin Franklin